Seminar 13

Miniseminarium för lansering av E-kurs och E-bokning

24.08.2011 kl. 11:00 – 14:00

på Vasa yrkeshögskola

 

Två nya webbaserade program har upphandlats av Open Kvarken projektet!
Open Kvarken projektet ordnar ett miniseminarium kring de två bokningsprogram som genom offentlig upphandling tagits fram av Creamarketing för Korsholms kommuns behov.


1) Kursbokningssystem för Vuxeninstitut
Ett heltäckade system som ska fylla de krav som behövs för ett Vuxeninstitut med funktioner som kursplanering, lärarregister, kursgång, fakturaunderlag, rapporter, webbanmälning och mycket mer!

2) Resursbokningsprogram för kommuner
Ett resursbokningssytem utvecklat för kommuner där allt från skolor, lokaler, kaffe serveringar o.s.v. reserveras och bokas via ett webbaserat gränssnitt. Men också funktioner som återkommande bokningar,fakturaunderlag och rapporter.
Båda programmen är byggda med öppna standarder och integrerade med varandra. De är trespråkiga. Källkoden är öppen under GPL och sätts ut på SourceForge för att garantera öppen konkurrens.
Seminarierna hålls i Vasa yrkeshögskolas utrymmen WB106 på Wollfskavägen 30 i Vasa onsdagen den 24.08.2011.  (Parkering på bakgården och till höger upp för trapporna.)  Ingen avgift uppbärs och lunchen betalas av Open Kvarken projektet.

11:00  Kursbokningssystem för Vuxeninstitut
12:00  Lunch
13:00  Resursbokningsprogram för kommuner

Seminariet hade 20 deltagare varav 6 kvinnor