Seminar 11

Erfarenheter från opensource projekt

Umeå.Utskriftsversion.StängdUmeå kommun har varit beställare och kravställare i två open source projekt. Det ena projektet har tagit fram en turistguide för mobiltelefoner det andra projektet har tagit fram ett enklare bibliotekssystem för boklådor. Tomas Kvist som är projektledare för båda projekten kommer att informera om planeringen inför projektet, avväkningar, genomförandet och erfarenheter av projekten.

Johan Ekblad och Magnus Häggström från Omicron kommer sedan att informera om hur systemutvecklingen har bedrivits i ett av projekten  som utvecklat en turistguide för mobiltelefoner. Bland annat vilka opensource produkter som använts,  vad som utvecklats i projektet, integrationen mot andra system, drift och underhåll.

Seminariet genomförs i samarbete med open kvarken   http://www.ucoss.se

Seminariet börjar med lunch i Äpplet kl 11.30 och sedan startar seminariet kl 12.15. Seminariet pågår till kl: 14.00 och därefter är det fika.

 

Participants: 19 men and 2 women

AttachmentSize
Erfarenheter från Umeås OSS-projekt.pdf932.69 KB
digitalvisit.pdf408.18 KB